Slovenská Misijná Sieť Podcast Artwork Image

Slovenská Misijná Sieť

Slovenská Misijná Sieť

Každý deň Vám chceme predstaviť jednu etnickú skupinu podľa modlitebného kalendára Joshua project. Na našej zemi žije vyše 7 miliárd ľudí, ktorých vieme začleniť do vyše 17 tisíc etnických skupín. Pod etnickou skupinou myslíme komunitu alebo populáciu tvorenú ľuďmi, ktorí majú spoločné kultúrne zázemie alebo pôvod. Zo 17441 etnických skupín nemá svoju samostatnú cirkev a často ani Bibliu vo svojom materinskom jazyku ešte 7407 etnických skupín. Viac o NZES - https://joshuaproject.net/pray/unreachedoftheday
Episodes